ASEC SA
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

ASEC SA

Spółka ASEC S.A. funkcjonuje na rynku polskim od 1997 roku i jest jednym z największych operatorów systemów sprzedaży biletów elektronicznych i papierowych na rynku transportu publicznego w Polsce.

Firma tworzy, dostarcza, instaluje, obsługuje oraz jest operatorem systemów sprzedaży biletów, w tym biletów Warszawskiej Karty Miejskiej, Kolei Mazowieckich, PKP Intercity, Karty Biletu Elektronicznego w Lublinie oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Spółka jest również właścicielem urządzeń – ponad 350 biletomatów stacjonarnych rozmieszczonych w miastach i środkach komunikacji, 64 urządzeń mobilnych w pojazdach komunikacji miejskiej oraz ok 700 terminali do płatności bezgotówkowych.

Od 01.04.2021 r. firma Vector Software Sp. z o.o. oficjalnie stała się właścicielem firmy ASEC S.A. stając się jej 100-procentowym akcjonariuszem.

KONTAKT DLA AKCJONARIUSZY

  DOKUMENTY

  PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 29 WRZEŚNIA 2020 R. KRAKÓW

  SPRAWDŹ

  DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 14 PAŹDZIERNIKA 2020 R. KRAKÓW

  SPRAWDŹ

  TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 29 PAŹDZIERNIKA 2020 R. KRAKÓW

  SPRAWDŹ

  CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 13 LISTOPADA 2020 R. KRAKÓW

  SPRAWDŹ

  PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 30 LISTOPADA 2020 R. KRAKÓW

  SPRAWDŹ