Al. Jerozolimskie 184 b / 02-486 Warszawa
22 489 89 01

Nowości w BricsCAD V18 BIM

Wojciech Fiłonowicz, inżynier oprogramowania CAD, Bricsys Polska

Widząc rosnące zainteresowanie tematyką BIM, twórcy postanowili zainwestować jeszcze więcej środków w rozwój tego modułu. W porównaniu do poprzedniej wersji znacząco usprawniono istniejące funkcje oraz wprowadzono zupełnie nowe narzędzia.

 

Poniżej 9 najważniejszych nowości:

  1. Oznaczanie pokojów

Oprócz lokalizacji, nazwy oraz pola powierzchni, pokoje mają teraz przypisaną reprezentację bryłową. Oznacza to, że bez trudu jesteśmy w stanie określić kubaturę pomieszczenia. Program jest w stanie automatycznie rozpoznać przestrzeń pokoju.

  1. Szyki parametryczne

Użycie parametrów szyku pozwala utworzyć łatwo edytowalny blok z wieloma powtarzającymi się elementami jak np. schody.

3. Projektowanie konstrukcji

BricsCAD BIM rozpoznaje i klasyfikuje elementy liniowe jako belki, kolumny itp. Pozwala również na tworzenie konstrukcji przez nadanie odpowiednich własności narysowanym liniom.

Rodzaj umocnienia można wybrać z wbudowanej biblioteki standardów lub naszkicować dowolny kształt przekroju. Narzędzie do łączenia belek automatycznie proponuje kilka możliwych rozwiązań połączenia i automatycznie przycina elementy.

4. Sugestia BIM

W miejscach, gdzie łączą się ze sobą elementy o nadanych kompozycjach BIM, użytkownik może edytować długości warstw elementów (np. izolację, warstwę cegieł, beton itd.), aby otrzymać połączenie o wymaganych parametrach.

5. Klasyfikacja BIM

BricsCAD BIM dzieli elementy modelu na 4 główne grupy: podstawowe, architektoniczne, serwisowe i konstrukcyjne. Osobne pliki z modelami mogą być wczytane jako odnośnik zewnętrzny i sklasyfikowane w odpowiedniej kategorii.

6. Tworzenie okien

Nowe narzędzie pozwala tworzyć okna o dowolnym kształcie na podstawie zamkniętej polilinii.

7. Import IFC

Możliwości wymiany danych przez pliki IFC zostało znacznie rozszerzone.

8. BIMfy

Inteligentne polecenie umożliwiające szybkie nadanie właściwości BIM obiektom bryłowym. Automatycznie klasyfikuje elementy oraz rozpoznaje pokoje.

9. Wyodrębnienie danych

Narzędzie, dzięki któremu w szybki sposób można wyeksportować dane wybranych elementów do arkusza kalkulacyjnego (w tym informacje o poszczególnych warstwach kompozycji). Szczególnie przydatne do tworzenia kosztorysów.

Rozważając wprowadzenie technologii BIM do naszej firmy, powinniśmy wziąć pod uwagę potencjalną przyszłość oprogramowania, na które się decydujemy.

Bricsys jest stabilną marką, która rozważnie inwestuje swoje środki i skupia się na ważnych problemach inżynierii. Dodatkowo, biorąc pod uwagę tempo rozwoju oprogramowania oraz jakość wprowadzanych zmian, możemy być pewni przyszłości modułu BricsCAD BIM.

Related Posts

Zostaw komentarz