Al. Jerozolimskie 184 b / 02-486 Warszawa
22 489 89 01

Wymiana danych BIM przez IFC cz.1

Każde oprogramowanie posiada swoje rozszerzenie plików służące do przechowywania danych, które w nim tworzymy. Natywny format pliku jest w pełni zoptymalizowany pod potrzeby danego programu, tak aby uzyskać możliwie najwyższą wydajność. Gdy użytkownik chce podzielić się swoimi danymi, zwykle wysyła kopię pliku natywnego. Jest to najlepszy sposób na współpracę – o ile odbiorca używa tego samego oprogramowania.

W świece biznesu IT, wymienność danych daje wielką przewagę nad konkurencją. Dlatego producenci oprogramowania ciężko pracują nad możliwością wymiany danych z innymi programami. W świecie CAD, rozszerzenie .dwg jest niekwestionowanym liderem. Na początku, format .dwg był zastrzeżony dla jednego oprogramowania, ale dzięki pracy Open Design Alliance uzyskano dostęp do danych źródłowych. Aktualnie użytkownicy CAD mogą cieszyć się 100% kompatybilnością pomiędzy programami obsługującymi .dwg (m.in. BricsCAD).

Sytuacja z BIM jest nieco inna. Najpopularniejsi producenci programów do projektowania, promują swoje wewnętrzne rozszerzenia. Przykładowo, Autodesk® Revit® przechowuje dane w zastrzeżonych formatach .rvt i .rfa, których struktura jest tajemnicą Autodesk®.

Załóżmy, że używamy Revit®. Co się stanie, gdy okaże się, że projektant instalacji używa innej aplikacji, która nie współpracuje z Revit®? W jaki sposób uzyska dostęp do zastrzeżonego pliku BIM? Jest na to rozwiązanie.

IFC: otwarty format

W celu umożliwienia wymiany danych BIM między różnymi programami, międzynarodowe stowarzyszenie Building Smart opracowało neutralny format – IFC, czyli Industry Fundation Classes. Modele danych IFC zostały specjalnie zaprojektowane, aby przechowywać informacje o budynkach i konstrukcji.

W jaki sposób IFC jest powiązane z ideą otwartego BIM?

Otwarty BIM jest inicjatywą Building Smart, dążącą do uzyskania uniwersalnego, otwartego modelu danych. Rozszerzenie IFC to umożliwia, pozwalając na przepływ danych projektowych niezależnie od używanego oprogramowania. Za wdrażanie oraz certyfikację IFC odpowiedzialna jest specjalna grupa wsparcia BS.

Bricsys mocno wierzy w wolność wymiany danych, implementując ten sam sposób myślenia w swoim produkcie BIM.

“Uważamy, że zamykanie użytkowników w obrębie zastrzeżonych formatów plików, jest już nieakceptowalne.”

Autor: Wojciech Fiłonowicz, Kierownik Działu Technicznego

Zostaw komentarz