ul. Rzędzińska 3
22 489 89 01

ClearCAD

Aplikacja do czyszczenia podkładów architektonicznych

ClearCAD to aplikacja działająca w środowisku BricsCAD służąca do optymalizacji rysunków architektonicznych. ClearCAD umożliwia użytkownikowi „oczyszczenie” podkładu architektonicznego i przygotowanie go do procesu projektowania instalacji branżowej. Przy użyciu aplikacji w szybki i łatwy sposób ujednolicimy rysunek i zmniejszymy plik DWG, co bezpośrednio przełoży się na prędkość pracy.

Kluczowe cechy

Usuwanie wymiarów

Funkcja umożliwiająca usunięcie wszystkich zdefiniowanych wymiarów z rysunku.

Przedrostek arch_

Przypisywanie wszystkim istniejącym warstwom przedrostka „arch_”. Wyróżnienie warstw, które zostały importowane wraz z rysunkiem.

Warstwa 0 -> zerowa

Automatyczne przemianowanie wszystkich obiektów narysowanych w warstwie „0” (warstwa domyślna programu) na warstwę „zerową” (nowa warstwa niezależna od warstwy „0”).

Zmiana koloru obiektu na ByLayer

Zmienia kolor obiektu na taki, jaki jest przypisany w macierzystej warstwie obiektu, mimo wymuszenia innego koloru (np. poprzez zmianę cech).

Szerokość polilinii = 0

Zmiana szerokości wszystkich polilinii (nie linii) na wartość „0”. Funkcja ta nie zmienia przypisanej szerokości dla linii w oknie BricsCAD Explorer – Warstwy.

LT Scale = 1

Ustala LTScale na 1 dla wszystkich obiektów (polecenie LTS lub LTSCALE ustawia skalę rodzaju linii). Skala rodzaju linii określa sposób rysowania linii przerywanych (osiowych).

Współrzędna z = 0

„Rautuje” obiekty na płaszczyznę XY. Funkcja umożliwiająca poprawienie przypadkowo wpisanej współrzędnej Z na wartość 0, dzięki temu następuje powrót do pracy w płaszczyźnie XY.

Czcionka simplex.shx

Ustala dla wszystkich styli tekstu czcionkę simplex.shx. Warunkiem jest tutaj dodanie pliku z określonym stylem czcionki (jeśli nie ma) do folderu BricsCAD/Fonts. Program BricsCAD standardowo posiada czcionki *.shx, a pozostałe czcionki czerpie z Windows/Fonts, które możemy zamienić na simplex.shx.

Kolor Obiektu

Zmiana koloru wszystkich obiektów (niezależnie od tego, jakie kolory są przypisane do obiektu) na wybrany kolor. Wybranie opcji „Brak zmian” powoduje, że kolory nie zostają zmienione.

PRZED

PO

Jesteś zainteresowany aplikacjami?

Pomoc na YouTube!

Najważniejsze zagadnienia, pytania, problemy – rozwiązane i pokazane na naszym kanale YT.

Bricsys TV!

Bricsys TV to barwna mieszanka poradników, opowiadań i zabawy dla wszystkich użytkowników  na całym świecie. Szukaj inspiracji.