Al. Jerozolimskie 184 b / 02-486 Warszawa
22 489 89 01

Mapa SG

mapa-sg

Program dla geodetów

Pozwala na opracowanie i aktualizację map numerycznych ewidencji gruntów i budynków, map do celów projektowych oraz tematycznych map branżowych.

Mapa_SG to program dostosowany do treści Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. oraz Rozporządzenia z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Pozwala również na opracowanie obiektów zgodnych z Instrukcją K-1. Mapa_SG jest programem pracującym w środowisku BricsCAD.

Mapa_SG to:
  • niezawodność w działaniu i bezpie­czeństwo danych,
  • dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb (możliwość oprogra­mowania),
  • obsługę urządzeń peryferyjnych, również tych najnowocześniejszych,
  • wymianę danych z innymi syste­mami,
  • przejecie danych przez nowe techno­logicznie systemy

Podstawowym założeniem programów Mapa_SG, będących elementami procesu technologicznego MAPY NUMERYCZNEJ, jest kompletne punktowe opracowanie wszelkich danych pomiarowych (z dzienników, szkiców, rejestratorów polowych) w tzw. trybie wsadowym, przy możliwie minimalnej ingerencji operatora. Sposób pracy programu Mapa_SG jest identyczny do zasady działania systemu AutoCAD. Praca prowadzona jest w trybie konwersacyjnym, a polecenia wydawać można przez wybór z menu górnego lub bocznego albo wpisując jego nazwę z klawiatury. Funkcje programu Mapa_SG tworzone elementy graficzne składają w obiekty w segregacji tematycznej wraz z kodami i atrybutami. Odpowiednie kody i atrybuty przydzielane są obiektom automatycznie, podczas ich tworzenia. Możliwe jest przy tym generowanie wykazów punktów lub obiektów według atrybutów opisowych. Konwersjacja z programem w znacznym stopniu odbywa się poprzez opracowane okna dialogowe.

Jesteś zainteresowany aplikacjami?

Pomoc na YouTube!

Najważniejsze zagadnienia, pytania, problemy – rozwiązane i pokazane na naszym kanale YT.

Bricsys TV!

Bricsys TV to barwna mieszanka poradników, opowiadań i zabawy dla wszystkich użytkowników  na całym świecie. Szukaj inspiracji.