ul. Rzędzińska 3
22 489 89 01

ZnakiCAD

Aplikacja do projektowania organizacji ruchu drogowego

ZnakiCAD to aplikacja działająca w środowisku BricsCAD służąca do wspomagania prac projektowych organizacji ruchu drogowego. Za sprawą zawartej w ZnakiCAD biblioteki znaków użytkownik ma możliwość szybkiego wstawiania znaków oraz możliwość ich modułowego tworzenia. Dzięki wykorzystaniu platformy BricsCAD Państwa projekty będą posiadały pełną kompatybilność z zapisem DWG.

Kluczowe cechy

Biblioteka znaków zgodnych z Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.

Biblioteka jest głównym elementem aplikacji. To za jej pomocą użytkownik wybiera, a następnie umieszcza obiekty w rysunku. Wszystkie znaki podzielone są na kategorie zgodnie z Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.

Modułowe tworzenie tablic informacyjnych, kierunku i miejscowości

Bardzo często tworzone znaki są unikalne i chociaż składają się z tych samych elementów mogą różnić się tekstem bądź drobnym szczegółem. Zazwyczaj są to tablice informacyjne oraz tablice kierunku i miejscowości. Z myślą właśnie o tych znakach, powstał moduł, za pomocą którego użytkownik jest w stanie samemu stworzyć tablicę składającą się z dowolnie wybranych elementów.

Tworzenie raportów, zliczanie użytych elementów

Moduł raportowania służy do stworzenia zestawienia użytych elementów. Za pomocą tego narzędzia można w szybki i prosty sposób stworzyć plik, w którym zapisane zostaną informacje dotyczące ilości oraz nazwy wszystkich wstawionych znaków do danego projektu, poszczególnych grup oświetlenia.

Tworzenie legendy

Dzięki temu modułowi, użytkownik w sposób zautomatyzowany jest w stanie stworzyć tabelkę, która zawierać będzie opis każdego użytego elementu z biblioteki aplikacji.

Jesteś zainteresowany aplikacjami?

Pomoc na YouTube!

Najważniejsze zagadnienia, pytania, problemy – rozwiązane i pokazane na naszym kanale YT.

Bricsys TV!

Bricsys TV to barwna mieszanka poradników, opowiadań i zabawy dla wszystkich użytkowników  na całym świecie. Szukaj inspiracji.