Al. Jerozolimskie 184 b / 02-486 Warszawa
22 489 89 01

Kontakt

Dział Handlowy BricsCAD

Tel.: (+48 22) 489 89 01 lub 602 321 834

bricscad@vectorsoft.pl

Dział Realizacji Zamówień: Tel.: (+48 22) 489 89 59 zamowieniabricscad@vectorsoft.pl

Wsparcie techniczne: Tel.: (+48 22) 489 89 12 lub 734 139 578 pomoc@vectorsoft.pl

Vector Software Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 184B
02- 486 Warszawa
Tel.: (+48 22) 489 89 00
Fax: (+48 22) 489 89 89
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000222218
REGON: 015877208
NIP: 113-252-04-35
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN
Pomoc BricsCAD
734 139 578
Dział Handlowy BricsCAD
Paweł Dmuchowski
602 321 834