Al. Jerozolimskie 184 b / 02-486 Warszawa
22 489 89 01

Kontakt

Dział Handlowy BricsCAD

Tel.: 22 489 89 01

bricscad@vectorsoft.pl

Dział Realizacji Zamówień:

zamowieniabricscad@vectorsoft.pl

Wsparcie techniczne:

Tel.: 22 489 89 12

pomoc@vectorsoft.pl

Vector Software Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 184B
02- 486 Warszawa
Tel.: (+48 22) 489 89 00
Fax: (+48 22) 489 89 89
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000222218
REGON: 015877208
NIP: 113-252-04-35
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN
Pomoc BricsCAD
22 489 89 12
Dział Handlowy BricsCAD
22 489 89 01