ul. Rzędzińska 3
22 489 89 01

Kontakt

Dział Handlowy BricsCAD

Tel.: (+48 22) 489 89 01

handlowy@bricsyspolska.pl

Dział Realizacji Zamówień: Tel.: (+48 22) 489 89 59 realizacje@vectorsoft.pl

Wsparcie techniczne: Tel.: (+48 22) 489 89 12 pomoc@vectorsoft.pl

Vector Software Sp. z o.o.

ul. Rzędzińska 3
01-368 Warszawa
Tel.: (+48 22) 489 89 00
Fax: (+48 22) 489 89 89
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000222218
REGON: 015877208
NIP: 113-252-04-35
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN
Pomoc BricsCAD
22 489 89 12
Dział Handlowy BricsCAD
Paweł Dmuchowski
48 22 489 89 01