Al. Jerozolimskie 184 b / 02-486 Warszawa
22 489 89 01

BricsCAD

Pierwsze kompletne rozwiązanie

all-in-one w formacie .dwg

BricsCAD

Pierwsze kompletne rozwiązanie all-in-one w formacie .dwg

Znany interfejs 2D i 3D
Rysowanie 2D
Modelowanie 3D

Znany interfejs 2D i 3D

BricsCAD nie narzuca nowych schematów

Przechowuj informacje na temat materiałów i ich złożeń w bazie danych projektu. Znajdziesz ją w panelu BIM. Zapisywane dane zawierać mogą specyfikacje materiałowe wraz z nazwami warstw i definicjami renderingu.

BricsCAD nie narzuca nowych schematów

Przechowuj informacje na temat materiałów i ich złożeń w bazie danych projektu. Znajdziesz ją w panelu BIM. Zapisywane dane zawierać mogą specyfikacje materiałowe wraz z nazwami warstw i definicjami renderingu.

Widżet Patrz-Od

Widżet patrz-od na przykładzie krzesła przedstawia aktualny kierunek widoku. Przełącz aktualny kierunek widoku klikając na strzałki dookoła krzesła.

Inteligentny kursor Quad

Przyśpiesz swoją pracę z kontekstowym kursorem Quad™.

Menadżer ustawień

W oknie dialogowym ustawień możesz sprawdzać lub modyfikować zadane wartości zmiennych systemowych i rysunkowych. Ustawienia mogą być wyświetlone alfabetycznie lub pogrupowane kategoriami w widoku drzewa. Wbudowany moduł do wyszukiwania ustawienia pozwala na szybkie i intuicyjne przeszukiwanie listy ustawień.

Eksplorator rysunku

Eksplorator rysunku umożliwia Ci dostęp do wszystkich ustawień, włączając wewnętrzne i zewnętrzne źródła, potrzebne do tworzenia i edycji rysunku. Bloki, które są zawarte w tym rysunku mogę być wstawiane w bieżącym rysunku bez konieczności otwierania rysunku źródłowego. Tutaj masz też dostęp do rysunków z twojego konta Bricsys 24/7. Zakładka Arkusze pozwala na zarządzanie arkuszami

Eksplorator rysunku

Eksplorator rysunku umożliwia Ci dostęp do wszystkich ustawień, włączając wewnętrzne i zewnętrzne źródła, potrzebne do tworzenia i edycji rysunku. Bloki, które są zawarte w tym rysunku mogę być wstawiane w bieżącym rysunku bez konieczności otwierania rysunku źródłowego. Tutaj masz też dostęp do rysunków z twojego konta Bricsys 24/7. Zakładka Arkusze pozwala na zarządzanie arkuszami

Warstwy i przeglądarka zawartości

Podczas gdy wcześniej przeglądarka Warstw musiała być wyłączana, teraz nazwy warstw oraz ich ustawienia są dostępne w czasie rysowania i edycji, dzięki Panelowi Warstw. Dokowalna Przeglądarka Zawartości wyświetla składniki DWG i DXF w widoku drzewka z folderu który określiłeś.

Panele do dokowania

Gdy masz więcej niż jeden panel zadokowany na ekranie, teraz dzielą to samo miejsce podzielone na zakładki.

Warstwy i przeglądarka zawartości

Podczas gdy wcześniej przeglądarka Warstw musiała być wyłączana, teraz nazwy warstw oraz ich ustawienia są dostępne w czasie rysowania i edycji, dzięki Panelowi Warstw. Dokowalna Przeglądarka Zawartości wyświetla składniki DWG i DXF w widoku drzewka z folderu który określiłeś.

Panele do dokowania

Gdy masz więcej niż jeden panel zadokowany na ekranie, teraz dzielą to samo miejsce podzielone na zakładki.

Rysowanie 2D

Szczegółowe rysowanie 2D

Twórz i edytuj rysunki techniczne 2D, plany poziomów, oraz inne arkusze szybko i dokładnie. Dzięki innowacyjnym narzędziom rysowania 2D, BricsCAD podnosi Twoje rysunki do zupełnie nowego poziomu szczegółowości.
Przypisane skale

Przypisane skale obiektów pozwalają na kontrolowanie skalowania obiektów, tak aby były wyświetlane i wydrukowane w odpowiednim rozmiarze. Typy jednostek, które mogą zostać przypisane: teksty, kreskowania, tabele, wymiary, tolerancje i (multi) odnośniki.

Multi odnośniki

Polecenie Multi odnośnik pozwala użytkownikom na szybkie tworzenie odnośników za pomocą właściwości, które są zapisane w stylu multi odnośnika. Zawartość może być określona jako tekst lub blok. Dodatkowe strzałki mogą być dodawane lub usuwane.

Wymiarowanie dynamiczne

Z wymiarami dynamicznymi określisz długość oraz kąt obiektu podczas tworzenia lub edytowania.

Dynamiczne szyki

Szyki są asocjacyjne i dynamiczne. Twórz szyki prostokątne, biegunowe, liniowe, oraz po ścieżce a także szyki 3D. Asocjacyjność oznacza, że po edycji jednego obiektu, zmiany zostaną uwzględnione we wszystkich innych obiektach w szyku.

Transparentność

Użyj nowego efektu transparentności aby poprawić wygląd twoich rysunków, poprzez dodanie go do do wypełnionych brył oraz innych obiektów. BricsCAD pozwala na ustawienie poziomu transparentności, stosuje ustawienie bezpośrednio do obiektów oraz przypisuje transparentność do warstw.

Serwis web map

Funkcja Podłączenia Map umieszcza mapy z serwisów Web map services do rysunków. Możesz wybrać jedną lub więcej warstw mapy, którą chciałbyś pobrać i wstawić do rysunku jako obraz.

Modelowanie 3D

Modelowanie bezpośrednie 3D

Z BricsCAD, otrzymujesz zaawansowane narzędzia do bezpośredniego modelowania brył przy użyciu możliwości zastosowania wiązań. Bezpośrednie operacje modelowania mają zastosowanie do wszystkich brył ACIS, stworzonych w BricsCAD jak i importowanych.

Pracujesz na kompleksowym projekcie? Możliwości bezpośredniej edycji w BricsCAD’zie zachowują intencje projektowe modelu 3D oszczędzając Twój czas i ból głowy.

Nowe narzędzia, aby utworzyć dowolny model szybko i łatwo

Tworzenie jednostki powierzchni

Rozpocznij od profili 2D, krzywych 3D, brył 3D lub od zaimportowanych części i złożeń. Stwórz złożone części z wyciągniętymi gięciami lub automatycznie rozpoznaj je w zaimportowanej geometrii.

Wyciągnięcie

Użyj nowej komendy BricsCADa Wyciągnięcie aby stworzyć bryły 3D określając kolejne przekroje. Przekroje te definiują kształt bryły.

Skręć

Twórz obiekty inżynierskie, takie jak wiertła lub świdry, skręcając bryły 3D, powierzchnie i regiony wokół osi o dowolny kąt.

Grubość

Używaj narzędzia pogrubiania nie tylko do powierzchni, ale również do takich obiektów jak linie, okręgi i krzywe, aby utworzyć obiekty rurowe kilkoma kliknięciami.

Porównanie rysunków 3D

Porównanie 3D otwiera dwa rysunki oraz raportuje różnice w bryłach i powierzchniach 3D używając kolorów. Pozwala to szybko znaleźć zmiany zrobione w identycznie wyglądających rysunkach. Różnice są zaprezentowane jako osobne obiekty wyświetlone w dwóch rzutniach – czerwona: obiekty dodane, zielona: odjęte.

Modelowanie z wykorzystaniem komponentów

Złożenia organizują części w hierarchiczną strukturę dla kompleksowych produktów. Używaj zaawansowanych wiązań 3D BricsCAD (geometrycznych i wymiarowych) aby łatwo tworzyć złożenia projektów.

Projektowanie złożeń

Praca z obiektami złożenia jest znacznie bardziej elastyczna dzięki następującym dodatkowym funkcjom BricsCAD:

  • Otwórz kopię elementu jako nowy dokument
  • Zastąp komponent
  • Przełączaj pomiędzy zewnętrznymi, a lokalnymi komponentami
  • Konwertuj bloki do lokalnych komponentów
  • Konwertuj zewnętrzne odnośniki (xrefy) do zewnętrznych komponentów
Import złożeń

Z nowym BricsCAD Communicator, możesz importować pliki złożeń z popularnych formatów MCAD takich jak Solidworks, Inventor oraz Creo.
podczas importowanie modeli 3D, BricsCAD automatycznie naprawia geometrię gdy jest to potrzebne. Ponadto, możesz naprawić i uprościć importowane modele, jak również zszyć rozłączone powierzchnie.

Komponenty parametryczne

Projektowanie z komponentami parametrycznymi zostało w dużym stopniu rozbudowane. Możesz tworzyć komponenty parametryczne z powiązanych brył 3D, a także kopiować i wklejać parametryczne komponenty pomiędzy złożeniami. Gdy zastępujesz jeden komponent parametryczny innym, parametry zostają automatycznie dopasowane według wyrażeń określonych przez złożenie.

600 materiałów wysokiej rozdzielczości

Tworzenie bardziej realistycznych renderingów, dzięki 600 nowych materiałów w wysokiej rozdzielczości.

Wsparcie dla Fotometrycznego Światła

Renderowanie modeli 3D zostało rozbudowane o wsparcie plików IES z siecią świateł. Pozwala to BricsCAD’owi dokładnie opisać rozkład oświetlenia, zgodnie ze specyfikacjami producentów.

600 materiałów wysokiej rozdzielczości

Tworzenie bardziej realistycznych renderingów, dzięki 600 nowych materiałów w wysokiej rozdzielczości.

Wsparcie dla Fotometrycznego Światła

Renderowanie modeli 3D zostało rozbudowane o wsparcie plików IES z siecią świateł. Pozwala to BricsCAD’owi dokładnie opisać rozkład oświetlenia, zgodnie ze specyfikacjami producentów.

Generowane widoki rysunków

Funkcja Generowania Widoków Rysunku została kompletnie przebudowana. Po stworzeniu poprawnych widoków modeli 3D, możesz zmieniać ich skalę oraz przełączać widzialność ukrytych linii. Ponadto możesz określić rodzaj widoków przekrojów, linii przekrojów, widoków detali oraz ich symboli.

Kursor Quad

Inteligentny kursor Quad do łatwego rysowania w 3D

Przyspiesz swoją pracę z kursorem Quad™. Z przebudowanym kontekstowym kursorem, łatwe projektowania CAD jest na wyciągnięcie ręki.

Inteligentny kursor Quad do łatwego rysowania w 3D

Przyspiesz swoją pracę z kursorem Quad™. Z przebudowanym kontekstowym kursorem, łatwe projektowania CAD jest na wyciągnięcie ręki.

Rysowanie 2D

Inteligentny Quad jest alternatywą dla edycji obiektów, oferuje znacznie bogatszy zestaw operacji edycyjnych, wymagając mniej kliknięć, bez zaśmiecania ekranu z mnóstwem Grip-glifów. Kontekstowe Quad umożliwia łatwe i szybkie edytowanie brył 3D, ale także zwiększoną funkcjonalność edycji obiektów 2D.

Rysowanie 2D

Inteligentny Quad jest alternatywą dla edycji obiektów, oferuje znacznie bogatszy zestaw operacji edycyjnych, wymagając mniej kliknięć, bez zaśmiecania ekranu z mnóstwem Grip-glifów. Kontekstowe Quad umożliwia łatwe i szybkie edytowanie brył 3D, ale także zwiększoną funkcjonalność edycji obiektów 2D.

Modelowanie 3D

Kursor Quad intuicyjnie dostosowuje się do etapu modelowania 3D. Opcje takie jak wyciąganie powierzchni za pomocą jednego kliknięcia uproszczą rysowanie w CAD. Możesz edytować kształt za pomocą innych komend takich jak odejmij i wciśnij/wyciągnij.

Modelowanie 3D

Kursor Quad intuicyjnie dostosowuje się do etapu modelowania 3D. Opcje takie jak wyciąganie powierzchni za pomocą jednego kliknięcia uproszczą rysowanie w CAD. Możesz edytować kształt za pomocą innych komend takich jak odejmij i wciśnij/wyciągnij.

Asystent Hotkey

Gdy tryb okna wyboru jest ustawiony na Krawędzie lub Powierzchnie, pojawi się nowy widżet Hotkey Assistant pokazujący nowe opcje. Przełączaj się między nimi wciskając klawisz Ctrl.

Asystent Hotkey

Gdy tryb okna wyboru jest ustawiony na Krawędzie lub Powierzchnie, pojawi się nowy widżet Hotkey Assistant pokazujący nowe opcje. Przełączaj się między nimi wciskając klawisz Ctrl.

Manipulator

Narzędzie manipulatora pozwala Tobie obracać, przemieszczać, wykonywać odbicia lustrzane oraz skalować obiekty wzdłuż osi lub względem płaszczyzn. Dynamiczny tryb wprowadzania wymiarów daje Tobie precyzyjną kontrolę nad pozycjonowaniem. Jeśli przytrzymasz przycisk Ctrl w momencie klikania myszką, wykonasz kopię wybranego obiektu.

Manipulator

Narzędzie manipulatora pozwala Tobie obracać, przemieszczać, wykonywać odbicia lustrzane oraz skalować obiekty wzdłuż osi lub względem płaszczyzn. Dynamiczny tryb wprowadzania wymiarów daje Tobie precyzyjną kontrolę nad pozycjonowaniem. Jeśli przytrzymasz przycisk Ctrl w momencie klikania myszką, wykonasz kopię wybranego obiektu.

Modelowanie strukturalne

Nowe narzędzia modelowania strukturalnego BricsCAD BIM rozpoznaje bryły liniowe i klasyfikuje je jako kolumny, belki, balustrady, rury, przewody i inne.

Modelowanie strukturalne

Nowe narzędzia modelowania strukturalnego BricsCAD BIM rozpoznaje bryły liniowe i klasyfikuje je jako kolumny, belki, balustrady, rury, przewody i inne.

Pomoc na YouTube!

Najważniejsze zagadnienia, pytania, problemy – rozwiązane i pokazane na naszym kanale YT.