Al. Jerozolimskie 184 b / 02-486 Warszawa
22 489 89 01

Pomoc Techniczna

Podstawowa

Bezpłatny pakiet obejmuje:

 • telefoniczne wsparcie obejmuje jedynie instalację i aktywację programu
 • baza wiedzy online zawierająca samouczki i filmy szkoleniowe
 • problemy związane z obsługą programu rozwiązywane są przez formularz „żądania wsparcia” na stronie www.bricsys.pl
Priorytetowa

Priorytetowy pakiet obejmuje:

 • pakiet pięciu pomocy technicznych przez 365 dni od daty zakupu
 • natychmiastowy dostęp do pomocy Inżyniera CAD
 • pomoc przez telefon i email w godzinach pracy biura
 • pomoc z użyciem pulpitu zdalnego
 • diagnoza plików rysunkowych
Priorytetowa All-in

Priorytetowy pakiet All-in* obejmuje:

 • nieograniczona pomoc przez 365 dni od daty zakupu
 • bezpłatny upgrade do kolejnej wersji BricsCAD
 • natychmiastowy dostęp do pomocy Inżyniera CAD
 • pomoc przez telefon w lokalnych godzinach roboczych
 • pomoc z użyciem pulpitu zdalnego
 • opcja zgłaszania pytań e-mail
 • diagnoza plików rysunkowych

*Subskrypcja All-in to dodatkowy pakiet do aktualnego wydania BricsCAD. Zawiera priorytetowe wsparcie techniczne i aktualizację do następnej wersji programu.

Zasady świadczenia pomocy technicznej BricsCAD”

  1. Wsparcie techniczne udzielane jest przez firmę Vector Software.
  2. Pomoc techniczna świadczona jest w dwóch pakietach: podstawowym – bezpłatnym i priorytetowym – płatnym.
  3. Pakiet podstawowy obejmuje następujący zakres:
   • telefoniczne wsparcie przy instalacji i aktywacji programu BricsCAD
   • dostęp do bazy wiedzy online zawierającej samouczki i filmy szkoleniowe dotyczące obsługi programu BricsCAD
   • problemy związane z obsługą programu rozwiązywane są przez formularz “żądania wsparcia” na stronie producenta oprogramowania
  4. Pakiet priorytetowy obejmuje zakres pakietu bezpłatnego oraz następujące usługi:
   • pięć pomocy technicznych przez 365 dni od daty zakupu
   • diagnoza plików rysunkowych
  5. Uwagi dodatkowe:
   • W przypadku zakupu subskrypcji All-in klient ma nieograniczoną liczbę pomocy technicznych przez 365 dni od daty zakupu subskrypcji.
   • Pomoc udzielana jest przez telefon, email i zdalny pulpit w godzinach pracy biura.
   • Pojedyncza pomoc techniczna rozumiana jest jako jeden rozwiązany problem dotyczący oprogramowania BricsCAD.
   • Zgłoszenie ewentualnego błędu oprogramowania nie zalicza się do wykorzystanych pomocy technicznych.
   • Po upływie 365 dni niewykorzystany pakiet pomocy technicznych traci swą ważność.