Kontakt | System sprzedaży biletów, oprogramowanie CAD
ul. Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa
+48 22 489 89 00

Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość

Vector Software Sp. z o.o.

ul. Rzędzińska 3
01-368 Warszawa
Tel.: (+48 22) 489 89 00
Fax: (+48 22) 489 89 89
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000222218
REGON: 015877208
NIP: 113-252-04-35
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN

Dział Handlowy EuroBilet

Tel.: (+48 22) 489 89 42

handlowy@vectorsoft.pl

Wsparcie techniczne: Tel.: (+48 22) 300 14 93

wsparcie@vectorsoft.pl

Dział Handlowy BricsCAD

Tel.: (+48 22) 489 89 01

handlowy@bricsyspolska.pl

Dział Realizacji Zamówień: Tel.: (+48 22) 489 89 59 realizacje@vectorsoft.pl

Wsparcie techniczne: Tel.: (+48 22) 489 89 12 pomoc@vectorsoft.pl

Oddział Bydgoszcz

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/5
85-054 Bydgoszcz
Tel.: +48 52 561 20 00
Fax: +48 52 561 20 01

Oddział Wrocław

ul. Czereśniowa 2
50-549 Wrocław

Oddział Gdańsk

ul. Bursztynowa 5 80-342 Gdańsk Gdańsk@vectorsoft.pl
Dział Handlowy EuroBilet
Michał Straszewicz
48 22 489 89 42
Dział Handlowy BricsCAD
Paweł Dmuchowski
48 22 489 89 01
Wsparcie EuroBilet
22 300 14 93
Pomoc BricsCAD
22 489 89 12

Uprzejmie informujemy, iż od 1 marca 2019 roku ulega zmianie adres siedziby spółki z dotychczasowego na:

Aleje Jerozolimskie 184b

02-486 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, kont bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, wszelką korespondencję oraz ewentualne przesyłki prosimy kierować na nasz nowy adres. Nowy adres powinien również być umieszczany na wszystkich fakturach wystawionych od 1 marca 2019 br.