Kontakt | System sprzedaży biletów, oprogramowanie CAD
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość

Vector Software Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 184B
02-486 Warszawa
Tel.: (+48 22) 489 89 00
Fax: (+48 22) 489 89 89
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000222218
REGON: 015877208
NIP: 113-252-04-35
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN

Dział Handlowy EuroBilet

Jesteś zainteresowany usługą EuroBilet zadzwoń pod:

tel.: 532 853 043, 884 787 760

Jesteś obecnym klientem i interesują Cię nowe produkty zadzwoń pod:

tel.: (+48 22) 489 89 42 lub
506 178 068

handlowy@vectorsoftware.pl

Wsparcie techniczne: tel.:
(+48 22) 300 14 93

wsparcie@vectorsoftware.pl

Dział Handlowy BricsCAD

Tel.: (+48 22) 489 89 01

handlowy@bricsyspolska.pl

Dział Realizacji Zamówień
tel.: (+48 22) 489 89 59

realizacje@vectorsoft.pl

Wsparcie techniczne
tel.: (+48 22) 489 89 12

pomoc@vectorsoft.pl

Oddział Bydgoszcz

Jagiellońska 95/4
85-027 Bydgoszcz
Tel.: +48 52 561 20 00
Fax: +48 52 561 20 01

Oddział Wrocław

Vector Software Sp. z o.o.

Stadion Wrocław
ul. Śląska 1
54-118 Wrocław

Biuro – wejście E1, poziom E3, pok. S34

Oddział Kraków

Vector Software Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków

Biuro – wejście C, piętro 1

Tomasz Bobik
Dyrektor Regionalny EuroBilet
884 787 760
Dział Handlowy BricsCAD
Marcin Marczewski
22 489 89 01
Biuro Obsługi Klienta
Komunikacji Miejskiej
801 789 405
Wsparcie EuroBilet
22 300 14 93
Pomoc BricsCAD
22 489 89 12
Tarczyński Arena
Parking Wrocław reklamacje
Tarczyński Arena
Obsługa Parking