Bricscad BIM - jak zacząć pracę?
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

BricsCAD BIM
Zwiększa kreatywność, nie złożoność.

Poradnik dostępny tutaj: https://www.bricsys.com/en_INTL/bim/tutorial/

Wczesny etap – modelowanie bezpośrednie 3D

Twórz intuicyjnie bez ograniczeń, tak jak podczas szkicowania – ale znacznie szybciej i bardziej precyzyjnie. Modyfikuj za pomocą przeciągania i upuszczania. Generuj przekroje i renderowanie, aby przejrzyście przedstawić swoje pomysły. Po zatwierdzeniu, Twój model przechodzi do kolejnego etapu: Nie ma potrzeby zaczynać wszystkiego od nowa w innym oprogramowaniu. Wszystko jest w 100% .dwg i gotowe do pracy w BIM.

Gdy zatwierdzony – model BIM

Po prostu kontynuuj pracę z obecnym modelem. Wszystkie elementy – ściany, podłogi, okna, drzwi itd. – mogą być automatycznie sklasyfikowane przez BricsCAD BIM. Zacznij dodawać skompilowane informacje IFC do elementów. Dodawaj stopniowo więcej szczegółów i informacji. Zobacz jak prezentują się detale w przekrojach 2D – gdy potrzebujesz pokazać je bardziej wyraźnie i jednocześnie zachować wszystko zsynchronizowane z modelem. Zarządzaj swoim zbiorem materiałów i kompozycją danych efektywnie – wszystko w jednym BricsCAD BIM.

Współdziałanie

Sprawdź swoje modele BIM z innymi dziedzinami inżynierii. Porównaj model architektoniczny z modelami strukturalnym i MEP za pomocą IFC. Dopasuj geometrię i zdobądź potrzebne informacje z inteligentnych obiektów BIM.

Współpraca w chmurze

Przechowuj geometrę i dane na swoim pulpicie synchronizowane z wersją w chmurze. Zarządzaj prawami dostępu dla innych zespołów projektowych i udostępniaj wybrane części całego projektu. Najnowsza wersja pliku jest natychmiast dostępna.

Szczegółowe dane i metadane mogą być wyświetlane w bazie danych online zgodnej z IFC lub – razem z geometrią – w przeglądarce 3D online. Użyj zaawansowanych filtrów aby wyszukać i wyświetlić poszczególne elementy lub grupy elementów. Porównaj swój model z modelami innych dziedzin inżynierii.