Nowe funkcjonalności BricsCAD V17
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

Nowe funkcjonalności BricsCAD V17

Kluczową rolę w rozwoju oprogramowania pełnią jego użytkownicy. Z każdą główną aktualizacją, BricsCAD zyskuje dziesiątki, a nawet setki poprawek i usprawnień, w dużej mierze zasugerowanych przez klientów Bricsys. Dodatkowo, nowa wersja wprowadza wiele zupełnie nowych narzędzi i rozwiązań, których znajomość znacznie ułatwi codzienną pracę.

Poniżej znajduje się przegląd wybranych nowych funkcjonalności BricsCAD V17.

Okno początkowe

Nowe okno powitalne wyróżnia się możliwością stworzenia osobnych profili użytkownika BricsCAD do poszczególnych modułów programu (Rysowanie 2D, Modelowanie 3D itd.). Dodatkowo mamy możliwość zapoznać się z samouczkami programu oraz zmianami wprowadzonymi w aktualnej wersji. Do pełnej funkcjonalności wymagane jest połączenie z internetem.

Nowe funkcjonalności BricsCAD V17
Okno początkowe, tworzenie profilu użytkownika

Nowe panele

Dzięki panelowi “Warstwy” mamy komfortowy dostęp do ustawień warstw, bez konieczności uruchamiania eksploratora rysunku. Narzędzie szczególnie przydatne w przypadku rysunków zawierających wiele warstw.

Panel warstw – znacznie wyższy od rozwijanej listy warstw z paska narzędzi
Panel warstw – znacznie wyższy od rozwijanej listy warstw z paska narzędzi

Panel struktury umożliwia łatwy wybór elementów rysunku pogrupowanych ze względu na rodzaj obiektu. Wszystkie panele mogą współdzielić to samo miejsce na obszarze roboczym. Nawigacja między nimi odbywa się za pomocą zakładek.

Panel struktury
Panel struktury

Porównanie stylów wymiarowania

W eksploratorze rysunku, zaznaczając dwa lub więcej stylów wymiarowania, żółtym kolorem oznaczone zostaną różnice pomiędzy wybranymi stylami. Oprócz tego, umożliwiono stworzenie dodatkowych podkategorii wymiarowania, dzięki temu używając jednego stylu możemy ustawić inny wygląd poszczególnych rodzajów wymiarów (liniowego, kątowego, długości łuku itd.).

Eksplorator rysunku. Żółtym kolorem program zaznaczył różnice pomiędzy stylami wymiarowania

Wbudowany generator PDF

Dzięki wbudowanemu generatorowi PDF (Print As PDF), nie ma potrzeby instalacji zewnętrznych programów do zapisu rysunków jako PDF. Dodatkowo znacznie ułatwiono tworzenie niestandardowych rozmiarów papieru.

Drukarka Print as PDF i tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru
Drukarka Print as PDF i tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru

Porównanie modeli 3D

Przy pomocy narzędzia do porównania, z łatwością znajdziemy różnice między wskazanymi modelami. Wyniki mogą być przedstawione na dwóch lub na jednej rzutni.

Geometryczne różnice między modelami oznaczone na dwóch rzutniach
Geometryczne różnice między modelami oznaczone na dwóch rzutniach

Deformacja przez skręcanie.

Polecenie DMSKRĘĆ umożliwia deformację modelu przez skręcenie wokół osi o wskazany kąt.

Po lewej obiekt źródłowy, po prawej model skręcony o 720
Po lewej obiekt źródłowy, po prawej model skręcony o 720

Pogrubianie linii

Wcześniej, polecenie DMPOGRUB służyło do nadawania grubości powierzchniom, teraz możemy użyć go również do tworzenia  podłużnych brył o kołowym przekroju na podstawie linii.

Po lewej obiekt źródłowy, po prawej linie po pogrubieniu
Po lewej obiekt źródłowy, po prawej linie po pogrubieniu

Dopasowanie tekstur

Za pomocą polecenia MAPMATERIAŁÓW możemy dopasować tekstury do odpowiednich kształtów (prostopadłościan, cylinder, kula) oraz edytować ich rozmiar, obrót i położenie.

Tekstury dopasowane do prostopadłościennej szafki, cylindrycznej puszki i okrągłej piłki
Tekstury dopasowane do prostopadłościennej szafki, cylindrycznej puszki i okrągłej piłki

Tworzenie animacji

Animacje są świetną formą przedstawienia wyników naszej pracy. Wystarczy wybrać ścieżkę poruszania się kamery, cel obiektywu i ustawić parametry wideo. Filmy możemy zapisać w formacie avi, mpg i wmv.

Filmik z Youtube: Grupa Vector Software | BricsCAD V17 – Nowości