Projektowanie Arkuszy Blach w BricsCAD - System sprzedaży biletów, oprogramowanie CAD
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

Projektowanie Arkuszy Blach w BricsCAD

Sheet metal jest zaawansowanym modułem BricsCAD, za pomocą którego zaprojektujemy kompletny model złożony z arkusza blachy i wyeksportujemy plik wsadowy do programu CAM. Poniżej przegląd najważniejszych funkcji Arkuszy Blach.

  1. Tworzenie arkuszy blach

Model możemy zacząć tworzyć zupełnie od początku lub korzystając ze szkicu 2D. Znacznie szybszym sposobem jest przerabianie istniejących brył 3D na arkusze blach. Istnieje również możliwość importu arkuszy blach z innych programów CAD.

Tworzenie arkuszy blach z bryły 3D

  1. Tworzenie zagięć i łączeń

Gdy odpowiednie elementy modelu oznaczone są jako “arkusze blach”, należy wybrać która krawędź obiektu będzie zagięciem, a która łączeniem. Najprostszym sposobem jest automatyczne oznaczenie wszystkich krawędzi jako zagięcia, a następnie zmiana wybranych na łączenia. BricsCAD nadaje odpowiednie kolory elementom arkusza blachy, tak aby model był bardziej czytelny.

Model złożony z arkuszy blach z oznaczonymi krawędziami gięcia (żółty) i łączeniami (czerwony)
Model złożony z arkuszy blach z oznaczonymi krawędziami gięcia (żółty) i łączeniami (czerwony)
  1. Tworzenie wycięć technologicznych

Program może automatycznie utworzyć wycięcia technologiczne w narożach modelu, dopasowując je do sąsiadujących krawędzi. Do dyspozycji mamy kilka rodzajów wycięć, które możemy dowolnie zmieniać.

  1. Dodawanie narzędzi formowania

W BricsCAD V17 dodano możliwość wstawiania narzędzi formowania. W bibliotece programu znajduje się 15 standardowych, parametrycznych elementów. Dodając narzędzie, możemy zmienić jego wielkość oraz dokładnie określić położenie.

Dodawanie szczeliny wentylacyjnej za pomocą szyku
Dodawanie szczeliny wentylacyjnej za pomocą szyku
  1.  Rozkładanie modelu

Gdy model jest gotowy, możemy dokonać rozłożenia. Program zapyta nas czy chcemy poglądowo wstawić rozłożenie do aktualnego modelu, czy utworzyć osobny plik. Na powstałym rysunku oznaczone są wymagane kontury arkusza blachy, linie i promienie gięcia oraz narzędzia formowania.

Rozwijanie modelu
Rozwijanie modelu

W przypadku gdyby nie było możliwości utworzyć elementu (w danej konfiguracji) z jednego arkusza blachy, po rozłożeniu program oznaczy błędne zagięcia czerwonym kolorem.

Niewłaściwe zagięcia
Niewłaściwe zagięcia
  1. Gięcie względem linii

Pożądany kształt modelu możemy uzyskać również zaginając arkusz blachy względem linii (zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej współczynnikiem gięcia k).

Arkusz blach
Gięcie arkusza blachy względem linii.
  1. Parametryzacja arkusza

W najnowszej wersji BricsCAD dodano możliwość szybkiej parametryzacji prostych arkuszy blach, dzięki czemu łatwo możemy kontrolować wymiary modelu.

Dodawanie i edycja parametrów wymiarowych arkusza blachy
Dodawanie i edycja parametrów wymiarowych arkusza blachy