Promocja na Black Friday! - BricsCAD V17 - System sprzedaży biletów, oprogramowanie CAD
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

Promocja na Black Friday! – BricsCAD V17

Promocja na Black Friday! - BricsCAD V17

Chcesz poznać możliwości i funkcjonalności nowej wersji?

Kup BricsCAD V17, a szkolenie uzyskasz w cenie licencji!

Oferta obowiązuje TYLKO w piątek 25.11 od godziny 6:00 do 23:59.

Poniżej sprawdź program darmowych szkoleń do BricsCAD V17

Szkolenie podstawowe

Dzień 1

1. Zapoznanie z środowiskiem pracy:
• podstawowe zasady CAD,
• zapoznanie z interfejsem,
• komunikacja użytkownika z programem,
• zarządzanie plikiem DWG.

2. Poruszanie po programie:
• metody wyboru poleceń,
• menu kontekstowe, omówienie architektury poleceń,
• posługiwanie się myszą, okno właściwości obiektu.

3. Tworzenie podstawowych obiektów 2D:
• tworzenie nowego rysunku,
• tworzenie warstw,
• zapisywanie rysunku,
• zamykanie programu.

4. Stworzenie nowego rysunku:
• współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe,
• tworzenie obiektów geometrycznych,
• podstawowa modyfikacja obiektów,
• zarządzanie właściwościami,
• techniki konstrukcyjne.

5. Samodzielne wykonanie ćwiczenia.

Dzień 2

6. Techniki konstrukcyjne:
• zaawansowane techniki konstrukcyjne,
• wykonanie ćwiczenia.

7. Obiekty tekstowe:
• zapoznanie z możliwościami,
• tworzenie styli tekstu,
• wykonanie ćwiczenia.

8. Kreskowanie:
• zapoznanie z poleceniem,
• wykonanie ćwiczenia.

9. Wymiarowanie:
• zapoznanie z możliwościami,
• ustawienia stylu wymiarowania,
• wykonanie ćwiczenia.

10. Drukowanie:
• zapoznanie z możliwościami,
• wykonanie ćwiczenia.

Szkolenie zaawansowane

Dzień 1

1. Zapoznanie z programem dnia, nawiązanie do szkolenia podstawowego.

2. Bloki i atrybuty:
• opis możliwości,
• wykonanie ćwiczeń.

3. Zewnętrzne odnośniki:
• omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

4. Obrazy rastrowe:
• omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

5. Praca na arkuszach:
• tworzenie, ustawienia, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

Dzień 2

6. Wprowadzenie do modelowania 3D:
• bryły i powierzchnie,
• obrót i wyciągnięcie,
• działania Boolowskie.

7. Zmiana widoku 3D:
• zmiana i zapisywanie widoków,
• operowanie myszą.

8. Układu współrzędnych:
• GUW i LUW,
• tworzenie, zmiana i zarządzanie układem współrzędnych.

9. Modele liniowe i powierzchniowe:
• zapoznanie się z narzędziami,
• wykonanie ćwiczeń.

10. Modele Bryłowe:
• zapoznanie się z narzędziami,
• wykonanie ćwiczeń.

Jesteś zainteresowany?

BricsCAD Classic
Tylko Teraz!
1710zł
BricsCAD Pro
Do 16 grudnia!
2250zł
BricsCAD Platinum
-10%
10%
3510zł

Wybrane nowe cechy BricsCAD V17:

  • Wymiarowanie dynamiczne
  • Web Map Service
  • Tworzenie animacji widoku
  • Porównywanie obiektów 3D
  • Wykrywanie kolizji gięcia
  • Nowe rodzaje wycięć i narzędzia formowania
  • Eksport IFC 2×3 Coordination View
  • Generowanie zespolonego widoku przekroju
  • Podział rysunku na budynki, poziomy i pokoje