PROJEKT „WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ VECTOR SOFTWARE” - System sprzedaży biletów, oprogramowanie CAD
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

PROJEKT „WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ VECTOR SOFTWARE”

PROJEKT
„WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ VECTOR SOFTWARE”
NUMER POIR.03.04.00-14-0996/20
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH
OŚI PRIORYTETOWEJ 3 WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
DZIAŁANIE 3.4 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY

Przedmiotem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Celem projektu jest niezaprzestanie prowadzenia działalności Vector Software i utrzymanie miejsc pracy.

Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2020 roku do 31 października 2020 roku.

Projekt jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu 106 032.09 PLN

Wartość unijnego dofinansowania 106 032.09 PLN

22 marca, 2021