SZKOLENIE BricsCAD | Grupa Vector Software
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

SZKOLENIE BricsCAD

Szkolenia BricsCAD

Prowadzimy szkolenia bricscad dotyczące nauki projektowania w oprogramowaniu BricsCAD w zakresie podstawowym i zaawansowanym. Szkolenia są dwudniowe, obejmują 13 godzin zegarowych nauki. Prowadzone są zarówno w naszej siedzibie w Warszawie, jak i w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych w Krakowie i Wrocławiu.

szkolenia bricscad
szkolenia bricscad

Podczas szkolenia bricscad kursanci mają możliwość zdobycia wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznego zapoznania się z omawianymi rozwiązaniami.

szkolenia bricscad prowadzimy w miłej, kameralnej atmosferze, w małych grupach, tak aby każdy z uczestników czuł się swobodnie i brał udział w kursie z należytym zaangażowaniem.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik dostaje certyfikat stanowiący gwarancję uzyskania solidnej wiedzy.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi szkoleniami to prosimy o kontakt z działem handlowym:

handlowy@bricsyspolska.pl

lub telefonicznie:

(+ 48 22) 489 89 19

Poniżej sprawdź program darmowych szkoleń do BricsCAD V17

Szkolenie podstawowe

Dzień 1

1. Zapoznanie z środowiskiem pracy:
• podstawowe zasady CAD,
• zapoznanie z interfejsem,
• komunikacja użytkownika z programem,
• zarządzanie plikiem DWG.

2. Poruszanie po programie:
• metody wyboru poleceń,
• menu kontekstowe, omówienie architektury poleceń,
• posługiwanie się myszą, okno właściwości obiektu.

3. Tworzenie podstawowych obiektów 2D:
• tworzenie nowego rysunku,
• tworzenie warstw,
• zapisywanie rysunku,
• zamykanie programu.

4. Stworzenie nowego rysunku:
• współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe,
• tworzenie obiektów geometrycznych,
• podstawowa modyfikacja obiektów,
• zarządzanie właściwościami,
• techniki konstrukcyjne.

5. Samodzielne wykonanie ćwiczenia.

Dzień 2

6. Techniki konstrukcyjne:
• zaawansowane techniki konstrukcyjne,
• wykonanie ćwiczenia.

7. Obiekty tekstowe:
• zapoznanie z możliwościami,
• tworzenie styli tekstu,
• wykonanie ćwiczenia.

8. Kreskowanie:
• zapoznanie z poleceniem,
• wykonanie ćwiczenia.

9. Wymiarowanie:
• zapoznanie z możliwościami,
• ustawienia stylu wymiarowania,
• wykonanie ćwiczenia.

10. Drukowanie:
• zapoznanie z możliwościami,
• wykonanie ćwiczenia.

Szkolenie zaawansowane

Dzień 1

1. Zapoznanie z programem dnia, nawiązanie do szkolenia podstawowego.

2. Bloki i atrybuty:
• opis możliwości,
• wykonanie ćwiczeń.

3. Zewnętrzne odnośniki:
• omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

4. Obrazy rastrowe:
• omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

5. Praca na arkuszach:
• tworzenie, ustawienia, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

Dzień 2

6. Wprowadzenie do modelowania 3D:
• bryły i powierzchnie,
• obrót i wyciągnięcie,
• działania Boolowskie.

7. Zmiana widoku 3D:
• zmiana i zapisywanie widoków,
• operowanie myszą.

8. Układu współrzędnych:
• GUW i LUW,
• tworzenie, zmiana i zarządzanie układem współrzędnych.

9. Modele liniowe i powierzchniowe:
• zapoznanie się z narzędziami,
• wykonanie ćwiczeń.

10. Modele Bryłowe:
• zapoznanie się z narzędziami,
• wykonanie ćwiczeń.

Jesteś zainteresowany?

Wybrane nowe cechy BricsCAD V17:

  • Wymiarowanie dynamiczne
  • Web Map Service
  • Tworzenie animacji widoku
  • Porównywanie obiektów 3D
  • Wykrywanie kolizji gięcia
  • Nowe rodzaje wycięć i narzędzia formowania
  • Eksport IFC 2×3 Coordination View
  • Generowanie zespolonego widoku przekroju
  • Podział rysunku na budynki, poziomy i pokoje
Wrzesień 9, 2016

UWAGA! Ważna informacja.

w związku z koronawirusem i całym zamieszaniem wokół niego informujemy, że nie ma on bezpośredniego wpływu na działanie naszej firmy, realizowaniu kontraktów oraz umów serwisowych. Wszelkie prace będą realizowane.

Wdrożyliśmy działania profilaktyczne, zmieniliśmy charakter pracy na zdalną oraz ograniczyliśmy spotkania do absolutnego minimum w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Niezależenie od formy naszej pracy cały czas jesteśmy dostępni telefonicznie w godzinach pracy, pod wszystkimi dotychczasowymi numerami telefonów.