SZKOLENIE BricsCAD | Grupa Vector Software
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

SZKOLENIE BricsCAD

Szkolenia BricsCAD

Prowadzimy szkolenia bricscad dotyczące nauki projektowania w oprogramowaniu BricsCAD w zakresie podstawowym i zaawansowanym. Szkolenia są dwudniowe, obejmują 13 godzin zegarowych nauki. Prowadzone są zarówno w naszej siedzibie w Warszawie, jak i w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych w Krakowie i Wrocławiu.

szkolenia bricscad
szkolenia bricscad

Podczas szkolenia bricscad kursanci mają możliwość zdobycia wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznego zapoznania się z omawianymi rozwiązaniami.

szkolenia bricscad prowadzimy w miłej, kameralnej atmosferze, w małych grupach, tak aby każdy z uczestników czuł się swobodnie i brał udział w kursie z należytym zaangażowaniem.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik dostaje certyfikat stanowiący gwarancję uzyskania solidnej wiedzy.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi szkoleniami to prosimy o kontakt z działem handlowym:

handlowy@bricsyspolska.pl

lub telefonicznie:

(+ 48 22) 489 89 19

Poniżej sprawdź program darmowych szkoleń do BricsCAD V17

Szkolenie podstawowe

Dzień 1

1. Zapoznanie z środowiskiem pracy:
• podstawowe zasady CAD,
• zapoznanie z interfejsem,
• komunikacja użytkownika z programem,
• zarządzanie plikiem DWG.

2. Poruszanie po programie:
• metody wyboru poleceń,
• menu kontekstowe, omówienie architektury poleceń,
• posługiwanie się myszą, okno właściwości obiektu.

3. Tworzenie podstawowych obiektów 2D:
• tworzenie nowego rysunku,
• tworzenie warstw,
• zapisywanie rysunku,
• zamykanie programu.

4. Stworzenie nowego rysunku:
• współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe,
• tworzenie obiektów geometrycznych,
• podstawowa modyfikacja obiektów,
• zarządzanie właściwościami,
• techniki konstrukcyjne.

5. Samodzielne wykonanie ćwiczenia.

Dzień 2

6. Techniki konstrukcyjne:
• zaawansowane techniki konstrukcyjne,
• wykonanie ćwiczenia.

7. Obiekty tekstowe:
• zapoznanie z możliwościami,
• tworzenie styli tekstu,
• wykonanie ćwiczenia.

8. Kreskowanie:
• zapoznanie z poleceniem,
• wykonanie ćwiczenia.

9. Wymiarowanie:
• zapoznanie z możliwościami,
• ustawienia stylu wymiarowania,
• wykonanie ćwiczenia.

10. Drukowanie:
• zapoznanie z możliwościami,
• wykonanie ćwiczenia.

Szkolenie zaawansowane

Dzień 1

1. Zapoznanie z programem dnia, nawiązanie do szkolenia podstawowego.

2. Bloki i atrybuty:
• opis możliwości,
• wykonanie ćwiczeń.

3. Zewnętrzne odnośniki:
• omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

4. Obrazy rastrowe:
• omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

5. Praca na arkuszach:
• tworzenie, ustawienia, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

Dzień 2

6. Wprowadzenie do modelowania 3D:
• bryły i powierzchnie,
• obrót i wyciągnięcie,
• działania Boolowskie.

7. Zmiana widoku 3D:
• zmiana i zapisywanie widoków,
• operowanie myszą.

8. Układu współrzędnych:
• GUW i LUW,
• tworzenie, zmiana i zarządzanie układem współrzędnych.

9. Modele liniowe i powierzchniowe:
• zapoznanie się z narzędziami,
• wykonanie ćwiczeń.

10. Modele Bryłowe:
• zapoznanie się z narzędziami,
• wykonanie ćwiczeń.

Jesteś zainteresowany?

Wybrane nowe cechy BricsCAD V17:

  • Wymiarowanie dynamiczne
  • Web Map Service
  • Tworzenie animacji widoku
  • Porównywanie obiektów 3D
  • Wykrywanie kolizji gięcia
  • Nowe rodzaje wycięć i narzędzia formowania
  • Eksport IFC 2×3 Coordination View
  • Generowanie zespolonego widoku przekroju
  • Podział rysunku na budynki, poziomy i pokoje
9 września, 2016